Archív predošlých hodín Online Clubu s Ivkou

Individuálna konzultácia

Online konzultácia s poslaním fotky - ale aj cez kameru v cene 20€ za hodinovú konzultáciu.